Event Storming w praktyce. Jak wyglądają warsztaty i jakie przynoszą efekty?

Event Storming w praktyce.

Event Storming – zasady

W ostatnim artykule staraliśmy się wyjaśnić istotę Event Stormingu, a teraz zajmiemy się przeanalizowaniem, jak krok po kroku wyglądają i co dają takie warsztaty.

Dobrze przeprowadzony Event Storming umożliwia zyskanie poglądu na cały zamawiany system. Zarysowane zostają jego funkcjonalności, dzięki czemu można wejść w skórę użytkownika i zapoznać się z oprogramowaniem. Taka metoda pozwala na głębsze zrozumienie projektu, jego wizualizację, wymianę kluczowej i niezbędnej do osiągnięcia sukcesu wiedzy oraz stworzenie całego planu działania.

Event Storming – etapy

Teraz krok po kroku zajmiemy się każdym z etapów Event Stormingu. Mamy specjalistów, salę z tablicą, zestaw kolorowych karteczek i pojawia się pytanie: “Co dalej?”.

Event Storming – zdarzenia domenowe?

Punktem wyjścia dla Event Stormingu jest zdefiniowanie czynności zachodzących w trakcie funkcjonowania oprogramowania, które będą nosić miano zdarzeń domenowych. o czym należy pamiętać przy ich określaniu? Muszą być istotne z punktu widzenia ekspertów domenowych i wyrażane w czasie przeszłym. Jak to wygląda w praktyce? Mówimy o karteczkach z napisami “Złożono zamówienie” czy “Produkt został dodany do koszyka”. Kolejnym krokiem jest umieszczenie zdarzeń na tablicy w kolejności chronologicznej.

Event Storming – komendy

Pora zastanowić się nad tym, jakie czynności prowadzą do wystąpienia ustalonych wcześniej zdarzeń. Co musiałoby się wydarzyć, by “Produkt został dodany do koszyka?” Musiałaby zostać wydana komenda. Zapewne będzie ona zbliżona do zdarzenia. Przykładowo – komenda “Dodaj do koszyka” powoduje, że produkt faktycznie trafia do koszyka. Ok, kolejne pytanie brzmi: “Kto wydaje komendy?”. i teraz do akcji wkraczają aktorzy

Event Storming – aktorzy

Zanim komendę wyda realny użytkownik, podczas warsztatów zrobi to aktor. Bywa, że na tym etapie pojawiają się kluczowe pytania odnośnie działania oprogramowania. Należy pamiętać, że zdarzenie może być wywołane różnymi czynnikami, nie tylko komendami, ale i przez system zewnętrzny, czas spędzony na stronie czy jeszcze inne zdarzenie domenowe.

Event Storming – agregaty

Szybkie podsumowanie tego, co mamy już na tablicy – zdarzenia domenowe, komendy i aktorów. Na co zatem przychodzi pora? Grupujemy zdarzenia ze związanymi z nimi komendami i aktorami, i tworzymy agregaty. Bywa, że niektóre z nich są na tyle skomplikowane, że należy rozdzielić je na mniejsze. Na tym etapie najważniejsze jest połączenie tych agregatów, które mają ze sobą powiązania. Dzięki stworzeniu agregatów zyskujemy konkretne informacje o systemie i tworzymy zrozumiałą dla wszystkich uczestników podstawę do wykonywania działań.

Event Storming – narzędzia

Czy Event Storming zawsze wygląda jednakowo? Nie. Raczej jego zasady należy traktować jako inspirację i propozycję, które można udoskonalić w zależności od potrzeb konkretnego projektu. Najważniejsze jest to, jak można wykorzystać szkolenie, by ułatwiło proces tworzenia oprogramowania. Bez względu na rodzaj projektu, narzędzia pozostają jednakowe – są nimi karteczki i tablica. Pamiętajcie tylko, żeby ich kolory były dostosowane do konkretnego etapu działań.

Event Storming – wyniki

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy wiedzą, jak będzie wyglądał tworzony system, jakie moduły będą go budować, jakie będą ich granice i w jaki sposób będą one komunikować się między sobą. Osoby biorące udział w Event Stormingu będą wyposażone w wiedzę na temat realnych i potencjalnych problemów, które niesie za sobą projekt. Dzięki czemu będą w stanie zastanowić się nad ich rozwiązaniem.

Event Storming to doskonały sposób do zwizualizowania oprogramowania i wymiany wiedzy między współpracownikami oraz podniesienia stopnia ich zaangażowania w projekt.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! 🙂

Spodobał Ci się artykuł?

Masz pytania? Zacznijmy rozmowę! 🙂

Klikając wyślij, zgadzasz się na wykorzystanie Twojego adresu email oraz imienia do kontaktu elektronicznego, a także do przesyłania wiadomości marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Graphicbox Sp. z o. o. ul. Lwowska 6/201, Rzeszów. Więcej w polityce prywatności.

Form Men